De Tien Geboden of ook wel de Tien Woorden, gaf God aan Mozes op de berg Sinaï; als leefregels voor het volk Israël. Mijn serie van de Tien Geboden bestaat niet uit tien maar uit twaalf werken omdat op het eerste schilderij de aanhef van de wet (Exodus 20) uitgebeeld is: ‘Ik ben de Here, uw God die u uit het land Egypte, uit het ‘slavenhuis’, geleid hebt’ en op het laatste schilderij de nieuwtestamentische invulling ‘Christus de Vervuller van de wet’ te zien is. De gestyleerde vormen geven een statisch effect, wat bij de sfeer van het gebod aansluit. Met veel vreugde, heb ik aan deze serie gewerkt. De kleuren zijn niet uitbundig, maar wel hebben de gekozen kleuren een symbolische waarde. De fijne verfstructuur van deze serie is steeds weer boeiend om te zien.
De stijl van de werken is symbolisch-abstract.

Deze werken zijn gemaakt in een gemengde techniek met als basis olieverf op plexiglas.
De serie heeft het formaat 60 x 80cm.


Copyrights. Op alle afbeeldingen staan copyrights, geen van de afbeeldingen mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door (foto)kopie, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.