Anneke aan het werkKorte biografie

Anneke Kaai- van Wijngaarden, geboren op 5 februari 1951 te Naarden heeft na een klassieke opleiding aan de Gooise Academie voor Beeldende Kunsten op de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam gestudeerd en volgde daar de docentenopleiding. Haar schilderijen zijn geïnspireerd door Bijbel en geloof.

Wie is Anneke

Misschien vraag jij of vraagt u zich af waarom ik veelal schilderijen maak die een relatie met de Bijbel of een aanverwant thema hebben. Daaraan ligt de volgende ervaring ten grondslag: ik studeerde op de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam in de eind zestiger en de begin zeventiger jaren. Een tijd waarin veel tradities en waarden, wel of niet terecht, omver werden geworpen. Ook de kerk kreeg het voor de kiezen en God werd dood verklaard! Dit laatste raakte mij diep, want ondanks mijn twijfels en vragen, ervaarde ik God als heel dichtbij. Door deze aangrijpende aantijging is toen mijn wens geboren dat, zodra ik afgestudeerd zou zijn, ik mij door deze God, die voor mij ‘springlevend’ was, zou laten inspireren.

Inspiratie met een hoofdletter betekent voor mij: ingeblazen worden door de Geest van God. Ik vind dan ook mijn Inspiratie in de Bijbel en in daaraan verwante thema’s en ik hoop dat de kijker iets van deze ‘Inspiratie’ ervaart bij het zien van mijn werk.  Als schilder ervaar ik dat mijn geloof mijn werk voedt en dat mijn werk mijn geloof versterkt.

Anneke aan het schilderenEnige jaren na mijn opleiding, na eerst ‘zelfstandige’ werken te hebben geschilderd, heb ik een keuze gemaakt om bepaalde thema’s in ‘serievorm’ te gaan schilderen. Ieder werk verbeeldt dan een onderdeel van dat thema. Een Bijbelboek, of een deel daarvan kan ook zo’n thema zijn. Zij hebben allemaal hetzelfde formaat. De techniek is eensluidend. Hierdoor ervaar je bij een expositie een sfeer van een zekere rust waardoor de soms rusteloze werken goed tot hun recht kunnen komen. Ook maakte ik in het begin van mijn werkzaamheden als kunstenaar de keuze om de schilderijen niet te verkopen, maar om met de kunstwerken zo veel mogelijk te exposeren, het liefst in kerken omdat mijn werk daar ademt en bijdraagt aan Gods eer.

Ik kwam tot dit besluit omdat het mijn passie was om de kloof tussen de kerk en moderne kunst kleiner te maken. Ik wilde aantonen dat Kunst, zeker ‘Bijbelgeïnspireerde kunst’ mogelijkheden opent om het gesprek aan te gaan over: Wie is God en wie is Jezus. Wat heeft het geloof nu met mijn dagelijks leven te maken. Veel activiteiten in, rond en buiten de kerken werden georganiseerd.

Mijn ideaal is uitgekomen: God heeft zijn zegen gegeven en vele malen mocht ik mijn werk exposeren in kerkelijke ruimtes, kerken, klein, groot, en zeer groot, (kathedralen) in binnen- en buitenland. De grote kerken zijn al decennia lang opengesteld voor toeristen en daar heb ik bij aan mogen sluiten. Duizenden mensen, zowel binnen als buiten de kerk, hebben door deze openstelling mijn werk gezien en er zijn kijkers  geraakt.

Nu is langzamerhand de tijd gekomen dat de schilderijen een eigen vaste plek zullen gaan krijgen. Het zijn kunstwerken met een historie geworden en misschien mogen ze nu in uw huis of in uw Bedrijf een  mooie plaats krijgen om met uw omgeving een gesprek te beginnen over datgene wat werkelijk belangrijk is in het leven!

De volgende series heb ik geschilderd:

De Schepping, Openbaring, Tien Geboden, Credo (Apostolische Geloofsbelijdenis), Psalmen, Bijbelwoorden, Relaties met God, Portretten van Bijbelse vrouwen, Gebeden en Losse werken.

Al deze series zijn in boekvorm uitgegeven in het Nederlands, Engels, twee ervan ook in het Spaans. U kunt op bovenstaande links klikken voor meer informatie.

Bijna al mijn werken zijn op plexiglas geschilderd met acrylverf, soms in combinatie met andere materialen. Een uitzondering daarop vormen de series over de Schepping en Openbaring, waarvan de eerste serie gedeeltelijk en de laatste serie geheel op zijde is geschilderd.

In mijn schilderijen speelt de verfstructuur een belangrijke rol. Ik schilder veelal laag over laag, waarbij ik soms een deel van de verf weer verwijder waardoor een ‘doorleefdheid’ van de materie ontstaat.

Behalve veel in Nederland, exposeerde ik ook in Duitsland, Zwitserland, Engeland, (Carlisle, Cambridge, Kathedraal van Ely, Kathedraal van Peterborough) en Spanje (Madrid en Castelló d’ Empúries)

Tevens werd ik uitgenodigd om lezingen met beelden te verzorgen op symposia in Engeland, America en in Zuid Afrika.