Als losse werken te koop! informatie: info@annekekaai.nl

verkocht: Koperen Hemel

Deze serie van 22 werken is een uitvloeisel van de Psalmen. Hierin toon ik verschillende relatievormen van de mens met God. De thema’s lopen sterk uiteen van een zeer innige- tot een afwijzende relatie. Zo zien we bijv. ‘Geborgenheid bij God’ verbeeld, of ‘Leven met God’ maar ook de ‘Worsteling met God’.
De stijl van de serie: symbolisch abstract, soms met een expressief karakter.

De schilderijen zijn geschilderd met acrylverf op plexiglas.

Ze hebben een formaat van 50 x 130 cm.


Copyrights. Op alle afbeeldingen staan copyrights, geen van de afbeeldingen mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door (foto)kopie, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.