De serie Psalmen zijn als losse werken te koop!
gedeelte verkocht t.w.:
Ps 23, Ps 24, Ps 25, Ps 62, Ps 84,Ps 121, Ps 139 en Ps 150.
voor informatie: info@annekekaai.nl

In de Psalmen uit de Bijbel heeft men zich door de eeuwen heen herkend. Zij geven uitdrukking aan het leven van de mens met zijn vreugde, zijn verdriet, zijn waaroms en dit alles in relatie tot God.
Ook in mijn leven hebben de Psalmen een bijzondere betekenis gehad. Zij hebben mij vaak aangesproken, mij getroost en gesterkt. Dit is voor mij dan ook de motivatie geweest om een gedeelte van deze Psalmen te verbeelden. Aan deze serie van vijfentwintig werken heb ik vier jaar met vreugde gewerkt. De emoties donker en licht, vaak met het Licht naar God verwijzend, kenmerken deze werken. Ook de andere kleuren hebben voor mij een symbolische waarde. De verfstructuur speelt in deze schilderijen een belangrijke rol. Als we de werken van dichtbij bekijken kan ieder detail een abstract kunstwerkje op zich zijn.
De serie over de Psalmen is vervaardigd in gemengde techniek, met als basis acryl op Plexiglas.
Het formaat is 80 x 120 cm


Copyrights. Op alle afbeeldingen staan copyrights, geen van de afbeeldingen mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door (foto)kopie, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.