als losse werken te koop informatie: info@annekekaai.nl

De serie ‘Bijbelse vrouwenportretten’ bestaat uit 30 schilderijen. Op deze werken zijn karaktertrekken en emoties van de desbetreffende vrouwen verbeeld. Ik ben in de huid van de bijbelse vrouwen gekropen om zo hun innerlijk, naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis in hun leven, tot uitdrukking te brengen. Bij sommige portretten zien we dat de ene helft van het gezicht een totaal andere emotie laat zien dan het andere deel van het gelaat. b.v. Eva, Esther. Bij een aantal portretten is naast het portret zelf ook de emotie van de vrouw weergegeven in een abstracte beeldtaal b.v. bij Lea en Naomi. De geschilderde vrouwen zijn heel eigentijds, je zou ze zo op straat tegen kunnen komen. Ik hoop op deze manier deze bijzondere bijbelse vrouwen weer opnieuw tot leven te laten komen. Verschillende portretten zijn zeer expressief geschilderd, anderen, al naar gelang het karakter van de vrouw, weer op een totaal andere manier. Dit maakt het geheel tot een afwisselende en boeiende serie.
De werken zijn met acryl op plexiglas geschilderd (soms i.c.m. andere materialen) De serie heeft het formaat van 60×80 cm.

Copyrights. Op alle afbeeldingen staan copyrights, geen van de afbeeldingen mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door (foto)kopie, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.