alleen als geheel te koop informatie: info@annekekaai.nl

 

‘Openbaring’ het laatste boek van de Bijbel is zeer aangrijpend, soms angstaanjagend. God laat zijn plan zien aan Johannes, d.m.v. van visioenen. Johannes verbleef op het eiland Pathmos waar hij vanwege zijn geloof naar toe verbannen was. De visioenen zijn zeer complex door de veelheid aan informatie. Ik wilde deze verbeelden om dit moeilijke boek dichter bij mijzelf en mogelijk ook bij de ander te brengen. Veel studie is aan het schilderen voorafgegaan, noodzakelijk voor het uitbeelden van de visioenen. Geleid door de Geest van God is een 24-delige serie tot stand gekomen. Ook heb ik geprobeerd de Goddelijke visioenen zo volledig mogelijk weer te geven. Bijna alle gegevens van de bijbeltekst zijn in het kunstwerk terug te vinden. Door deze serie over het boek Openbaring, is het mogelijk om in een korte tijd zicht te krijgen op dit machtige boek.

De kunstwerken zijn met olieverf op zijde geschilderd.
Op ‘zijde’ om iets van de glans van de visioenen weer te geven.
Ook de ‘goudverf’ en de ‘zilverachtige verf’ dragen hiertoe bij.

De werken hebben een een figuratieve stijl.
Het formaat is 60 – 80 cm

Tekst onder schilderijen: Piet Krolis

 

Copyrights. Op alle afbeeldingen staan copyrights, geen van de afbeeldingen mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door (foto)kopie, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.