te koop info@annekekaai.nl

Na een lange periode in serievorm gewerkt te hebben, heb ik nu gekozen om schilderijen te maken die op zichzelf staan en die uitdrukking geven aan de ups en downs in mijn (geestelijk) leven.


Copyrights. Op alle afbeeldingen staan copyrights, geen van de afbeeldingen mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door (foto)kopie, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.