als losse werken te koop informatie: info@annekekaai.nl
verkocht: Onze Vader

Gebed is de adem van iemand die gelooft. Deze adem was noodzakelijk voor het schilderen van deze serie ‘Gebeden’. De stemmingen van de kunstwerken zijn zeer wisselend. De ene keer laat ik de serene rust van het ingetogen gebed ‘In de binnenkamer’ ervaren, de andere keer zien we het gevecht van Jacob met de Engel als hij bidt: ‘Ik laat U niet los, als u mij niet zegent’. Verschillende schilderijen zijn met veel expressie geschilderd. Deze expressie komt niet uitsluitend tot stand door een lichte beweging van pols of hand, maar door de beweging van de gehele arm c.q. het gehele lichaam. Hiervoor is “durf” nodig.
Heel aangrijpend zijn de 2 kunstwerken van de gebeden van Jezus: ‘Gebed van Jezus in Gethsémane en het ‘Hogepriesterlijke gebed’. Het laatste werk is transparant geschilderd en wordt dan ook van de achterkant belicht.
De 20 werken zijn in een symbolisch – abstracte stijl geschilderd, sommigen hebben een expressief karakter.
De kunstwerken zijn geschilderd met acryl op Plexiglas.
Het formaat is 65 – 130 cm.


Copyrights. Op alle afbeeldingen staan copyrights, geen van de afbeeldingen mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door (foto)kopie, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.