Het Credo verbeeldt ‘de samenvatting van het geloof ‘, door de jonge kerk opgesteld in twaalf artikelen, die door de eeuwen heen stand hebben gehouden. Er gaat een geweldige kracht vanuit, een kracht die ik zelf ook ervaren heb bij het maken van deze kunstwerken. De intensie van deze geloofsbelijdenis wordt in de twaalf schilderijen weergegeven.
De kunstwerken zijn niet uitbundig van kleur, maar deze zijn wel gekozen met het oog op hun symbolische waarde. De verfstructuur is een boeiend element in de schilderijen.
De stijl is symbolisch – abstract.
De werken zijn geschilderd met olieverf op plexiglas.
Ze hebben het formaat 70 x 100cm.

Vanaf heden staan de schilderijen uit de serie van het Credo afzonderlijk te koop; info@annekekaai.nl

Verkocht: Vergeving van Zonden
Ten derde dagen wederom opgestaan
Ik geloof in een eeuwig leven

Copyrights. Op alle afbeeldingen staan copyrights, geen van de afbeeldingen mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door (foto)kopie, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.