als losse werken te koop informatie: info@annekekaai.nl
verkocht: Macht van God
Genade

Deze serie “Bijbelwoorden” toont bekende ‘woorden’ of ‘begrippen’ uit de Bijbel zoals bijvoorbeeld: liefde, genade, barmhartigheid. Deze oude ‘woorden’ hebben mij geeïnspireerd tot het maken van een serie van 22 abstracte schilderijen in ruim 3 jaar. Het was zeer boeiend om met deze geweldige Bijbelse begrippen bezig te zijn. Ik heb getracht door te dringen tot de kern van het woord (Hebreeuwse grondbetekenis). Deze betekenis heb ik verweven met mijn emotie en dit geheel in een eigentijdse beeldtaal weergegeven. Er zijn grote verschillen in sfeer waar te nemen: b.v. de dynamiek van de ‘Opstanding’ tegenover de intense rust van het woord ‘Vrede’.
Het kruis, voor mij een onvervangbaar symbool, is een veelvoorkomend element in de composities, omdat Christus onlosmakelijk verbonden is met veel van de in beeld gebrachte Bijbelwoorden.
De stijl van deze werken is symbolisch-abstract,
omdat vorm, lijn en kleur een symbolische waarde hebben.
De dikke verflaag kenmerkt deze serie.
De schilderijen zijn met acrylverf op plexiglas geschilderd.
Ze hebben een afmeting van 80 bij 110 cm.

Copyrights. Op alle afbeeldingen staan copyrights, geen van de afbeeldingen mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door (foto)kopie, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.