Anneke Kaai- van Wijngaarden, predikantsvrouw en moeder van een zoon en een dochter, werd geboren op 5 februari 1951 te Naarden. Haar opleiding heeft ze genoten aan de Gooise Academie voor Beeldende Kunsten en ze vervolgde haar studie aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam.

Anneke Kaai verbeeldt in haar schilderwerken haar emoties die ontstaan zijn naar aanleiding van gedeelten uit de Bijbel of aanverwante thema's. Zij weet zich hierin afhankelijk van God en geleid door de Geest. Anneke Kaai wil de oude relatie tussen kerk en kunst herstellen. Vroeger werd kunst in de kerken aangebracht om de mensen die niet konden lezen de bijbelverhalen te leren. In de huidige beeldcultuur kan kunst de mens bepalen bij de hogere waarden in het leven. Kunst opent gesprekken, zet de mens in beweging, troost, bemoedigt en kan de relatie tot God en Christus doen ontvlammen of versterken. 

De eerste serie die zij vervaardigde omvat schilderijen over de Schepping (16). Vervolgens maakte zij een serie over het Bijbelboek Openbaring (24), een serie over de Tien geboden (12) en een serie over de Apostolische Geloofsbelijdenis (12), het Credo genaamd. Hierna schilderde Anneke Kaai een serie over de Psalmen (25) gevolgd door een serie over bekende Bijbelwoorden (23) als 'genade', 'verlossing' en 'heilig'. In 2006 voltooide Anneke Kaai een 22-delige serie over Relaties tot God (22). In het jaar 2007 heeft Anneke het eerste deel van de serie ‘Vrouwen uit de Bijbel’ in de Joriskerk in Amersfoort geëxposeerd. Daarna besloot zij de serie uit te breiden met ruim 12 portretten. Zodoende omvat deze serie nu 30 werken. Momenteel werkt zij aan een nieuwe serie 'Gebeden uit de BIjbel'. Bijna al haar werken zijn geschilderd op plexiglas, in gemengde techniek met olieverf of acryl als basis. Een uitzondering daarop vormen de series over de Schepping en Openbaring, waarvan de eerste serie gedeeltelijk en de laatste serie geheel op zijde is geschilderd.

Er worden veel exposities georganiseerd van het werk van Anneke Kaai, vaak in kerken die steeds meer belangstelling tonen voor beeldende kunst. Televisieprogramma's, kranten en tijdschriften schonken vaak aandacht aan haar schilderijen. Ook krijgt zij steeds meer uitnodigingen om in het buitenland te exposeren. Zo exposeerde zij diverse malen in de United Kingdom en Zwitserland. Vanaf 2005 was zij jaarlijks gastspreker in de Verenigde Staten en Canada, onder meer tijdens symposia in het Calvin-Institute te Grand Rapids en de Navigators in Colorado-Spings. Meer informatie over exposities, klik -hier-.